Acord privind confindențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă mulțumim pentru interesul acordat site-ului nostru și dorim să vă asigurăm încă de la început de deplina confidențialitate a tuturor datelor personale, conform legislației în vigoare, de aceea am conceput acest document prin care vă explicăm detaliat politica noastră de confidențialitate a datelor cu caracter personal și vă cerem explicit acordul cu cele menționate în acest document.

Acest website este proprietatea SC TRENDMARK SRL, societate care este și operatorul acestui site și are sediul în Dumbrăvița, str. Cellini nr. 15/2, județ Timiș, cod fiscal RO 17428568,  înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J35/1117/2005.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC TRENDMARK SRL are obligația de a administra în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați dumneavoastră.

Prin intermediul site-ului colectăm exclusiv următoarele tipuri de date, în următoarele scopuri:

  1. Numai dacă doriți o programare pentru o discuție online preliminară (pentru care este necesar să vă contactăm) și completați formularul aferent, atunci colectăm:
  • numele, prenume, funcția, adresă de e-mail, telefon, domeniu de afaceri al companiei la care lucrați (fără numele companiei), cifra de afaceri în lei din ultimul an.
  1. Numai dacă doriți să vă abonați la newsletterul nostru și să primiți periodic (cel mult o dată pe săptămână, cu posibilitatea dezabonării oricând doriți) diferite informații despre servicii sau materiale de interes financiar, atunci colectăm:
  • prenumele, funcția, adresă de e-mail, domeniu de afaceri al companiei la care lucrați (fără numele companiei), cifra de afaceri în lei din ultimul an.

Toate informațiile colectate la punctul 1 și 2 de mai sus vor fi folosite strict în scopurile descrise la cele două puncte de mai sus sau pentru analize statistice interne.

Datele cu caracter personal colectate sunt destinate utilizării lor de către operator pentru oferirea serviciilor solicitate de d-voastră și pot fi comunicate numai destinatarilor care contribuie în mod direct la realizarea serviciilor noastre către clienții noștri. Exemple: departamentele specializate din cadrul SC TRENDMARK SRL, companiile care au dezvoltat, găzduiesc și gestionează mentenanța website-ului, autorităților statului dacă sunt solicitate conform legii.

Operatorul și entitățile împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor prezintă garanții tehnologice, fizice, administrative și procedurale, toate conform standardelor acceptate în domeniu, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal prelucrate; vor preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal sau vor preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu instrucțiunile, politicile și legile aplicabile în ceea ce privește societatea SC TRENDMARK SRL.

Perioada în care se vor prelucra datele cu caracter personal:

  • datele se vor prelucra până la revocarea acordului sau cât timp este necesar în ceea ce privește scopurile descrise mai sus, plus perioada de arhivare a eventualelor înscrisurilor generate de operațiunile întreprinse. După ce expiră perioada indicată, datele cu caracter personal vor fi șterse permanent.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal și dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea lor

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de a solicita operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. În măsura în care, pe durata prelucrării, veți furniza orice consimțământ legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acolo unde este cerut și necesar, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricand, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia, aveți dreptul de a depune  o plângere în fața autorității naționale de supraveghere, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automată, precum și dreptul de a vă adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa direct cu un e-mail la adresa gabriel.dumitru@bright-connecting.com

Datele dumneavoastra vor fi utilizate numai în Romania și pe teritoriul Uniunii Europene. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal include transferul în afara Uniunii Europene (UE), transferul se va baza pe clauze contractuale standard aprobate în UE, asigurând astfel un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, conform celor impuse de legile aplicabile privind protecția datelor.

Dacă unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Securitatea datelor personale

Pentru stocarea datelor cu caracter personal se folosesc serverele partenerilor noștri profesioniști în domeniu, care garantează prin contract respectarea tuturor condițiilor tehnice și de confidențialitate, conform legii. Toate echipamentele tehnice folosite pentru furnizarea serviciului sunt securizate și actualizate pentru a preîntampina intruziunile neautorizate.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare privind drepturile tale și legislația privind protecția datelor cu caracter personal, poți contacta și Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa: www.dataprotection.ro

SC TRENDMARK SRL nu încurajează sub nicio formă SPAM-ul. Orice utilizator/vizitator care ne-a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul, poate opta oricand pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date, solicitând acest lucru la adresa de e-mail gabriel.dumitru@bright-connecting.com, iar noi vom opera imediat această solicitare.

Completând datele în formularul de contact, înainte de a trimite formularul îți dai acordul expres și neechivoc asupra tuturor mențiunilor din ”Termeni și condiții” prevăzute în acest document, cât și asupra tuturor prevederilor din “Acord prelucrare date personale”, pentru stocarea și prelucrarea datelor oferite de tine, în scopurile menționate mai sus.

Vă mulțumim!