Termeni și conditii de utilizare a www.bright-connecting.com

Acest website este proprietatea SC TRENDMARK SRL, societate care este și operatorul acestui site și are sediul în Dumbrăvița, str. Cellini nr. 15/2, județ Timiș, cod fiscal RO 17428568,  înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J35/1117/2005.

Ce vă oferim prin intermediul site-ului

Site-ului nostru este un loc de prezentare și informare despre conceptul de management financiar denumit BrightConnecting®, o marcă înregistrată, aflată în proprietatea fondatorului companiei SC TRENDMARK SRL, d-nul Gabriel Dumitru, o persoană pasionată cu adevărat de management financiar, cu peste 20 de ani de experiență în domeniu, petrecuți în diverse companii, pe poziții de director general, director financiar sau consultant financiar.

Pe acest website puteți găsi diverse tipuri de informații despre conceptul de management financiar BrightConnecting®, modul în care poate fi implementat în diverse companii, despre servicii de consultanță financiară oferite, despre diverse analize sau studii de caz, noutăți în domeniul financiar, parteneri etc

Reguli pentru vizitarea/utilizarea site-ului

Acest document pe care îl parcurgeți, intitulat ”Termeni și condiții” reprezintă regulile definite de noi și de legilslația în vigoare, pe care vă rugăm să le citiți și să le acceptați pentru a putea vizita sau utiliza site-ul nostru.

Vizitarea și utilizarea site-ului se pot face numai prin citirea și acceptarea prezentului document ”Termeni și condiții” în totalitate. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare prezentate, puteți să vă exprimați acest dezacord părăsind pur-și-simplu site-ul, dar noi nu ne dorim acest lucru, așa că, pentru orice neclarități sau informații suplimentare te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail gabriel.dumitru@bright-connecting.com

Ne rezervăm dreptul de a actualiza sau modifica acest document, fără o notificare prealabilă, veți putea vedea oricând conținutul complet și la zi a ”Termenilor și condițiilor”, în secțiunea localizată în josul paginilor site-ului.

Calitatea de ”Vizitator” o au toți cei care accesează site-ul nostru, indiferent cât de des, chiar dacă doar parcurg diversele secțiuni cu informații, articole etc

Calitatea de ”Utilizator” o dobândesc toți cei care accesează site-ul, indiferent cât de des, dar care fie completează formularul de contact, fie ne contactează direct prin e-mail, fie se abonează la newsletter.

PROPRIETATE INTELECTUALA

Conținutul acestui site este proprietatea SC TRENDMARK SRL (cu excepția secțiunilor unde este menționată expres sursa de proveniență) și este apărat de Legea dreptului de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială, la nivel național și internațional. Folosirea fără acordul scris al SC TRENDMARK SRL a oricăror elemente de conținut se pedepsește conform legilor în vigoare.

LIMITE DE RESPONSABILITATE

Serviciile sau alte informații prezentate pe site au caracter informativ, ele pot suferi modificări, de aceea pentru o informare exactă și la zi, în momentul în care aveți nevoie vă rugăm să completați formularul de contact pentru a primi în cel mai scurt timp informația de care aveți nevoie, la zi.

Link-urile către terțe pagini web înspre care se poate face trimitere de pe acest site sunt doar cu caracter informativ și sunt strict responsabilitatea terțelor părți care le dețin, atât sub aspectul politicii lor de prelucrare a datelor personale, cât și sub aspectul funcționării și a veridicității informațiilor conținute.

Conectarea și trimiterea către pagina de start a www.bright-connecting.com de pe alte site-uri, se face doar cu acordul nostru scris, motiv pentru care vă rugăm să ne contactați în prealabil.

Fiecare Utilizator răspunde pentru veridicitatea identității declarate, cât și a informațiior furnizate. Persoanele care vor utiliza o adresa falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricarei alte entități sunt direct responsabile, în conformitate cu legile în vigoare.

SC TRENDMARK SRL nu răspunde pentru evenimentele cauzate de fapte care nu sunt sub controlul său. Serviciul oferit de acest site nu oferă garanții pentru funcționarea permanentă a platformei online, funcționarea fără erori, viruși informatici sau acțiuni ce nu pot fi controlate de noi, dar vom întreprinde toate acțiunile necesare pentru a asigura condiții optime de funcționare și comunicare.

www.bright-connecting.com este găzduit pe serverele unei terțe companii, nu este în responsabilitatea SC TRENDMARK SRL nici un fel de disfuncționalitate a mijloacelor tehnice utilizate de către Utilizatori survenită în cursul sau ulterior accesării acestui site, dar SC TRENDMARK SRL va depune toate diligențele pentru a asigura accesul și funcționalitatea site-ului. De asemenea, nu putem garanta că site-ul va funcționa continuu, fără întreruperi și erori din cauza conexiunii la Internet. În cazul în care există probleme în utilizarea site-ul nostru, te rugăm să ne contactezi prin intermediul Formularului de Contact sau să ne scrii la adresa de email: gabriel.dumitru@bright-connecting.com

Cei care viziteaza/utilizează site-ul pot face comentarii, pot să transmită sugestii, idei, întrebari sau alte informații, atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimator, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând campanii de promovare sau orice formă de spam. Din aceste motive, eventualele comentarii vor putea fi publicate pe www.bright-connecting.com numai după aprobarea prealabilă a administratorului.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC TRENDMARK SRL are obligația de a administra în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați dumneavoastră.

Prin intermediul site-ului colectăm exclusiv următoarele tipuri de date, în următoarele scopuri:

  1. Numai dacă doriți o programare pentru o discuție online preliminară (pentru care este necesar să vă contactăm) și completați formularul aferent, atunci colectăm:
  • numele, prenume, funcția, adresă de e-mail, telefon, domeniu de afaceri al companiei la care lucrați (fără numele companiei), cifra de afaceri în lei din ultimul an.
  1. Numai dacă doriți să vă abonați la newsletterul nostru și să primiți periodic (cel mult o dată pe săptămână, cu posibilitatea dezabonării oricând doriți) diferite informații despre servicii sau materiale de interes financiar, atunci colectăm:
  • prenumele, funcția, adresă de e-mail, domeniu de afaceri al companiei la care lucrați (fără numele companiei), cifra de afaceri în lei din ultimul an.

Toate informațiile colectate la punctul 1 și 2 de mai sus vor fi folosite strict în scopurile descrise la cele două puncte de mai sus sau pentru analize statistice interne.

Datele cu caracter personal colectate sunt destinate utilizării lor de către operator pentru oferirea serviciilor solicitate de d-voastră și pot fi comunicate numai destinatarilor care contribuie în mod direct la realizarea serviciilor noastre către clienții noștri. Exemple: departamentele specializate din cadrul SC TRENDMARK SRL, companiile care au dezvoltat, găzduiesc și gestionează mentenanța website-ului, autorităților statului dacă sunt solicitate conform legii.

Operatorul și entitățile împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor prezintă garanții tehnologice, fizice, administrative și procedurale, toate conform standardelor acceptate în domeniu, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal prelucrate; vor preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal sau vor preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu instrucțiunile, politicile și legile aplicabile în ceea ce privește societatea SC TRENDMARK SRL.

Perioada în care se vor prelucra datele cu caracter personal:

  • datele se vor prelucra până la revocarea acordului sau cât timp este necesar în ceea ce privește scopurile descrise mai sus, plus perioada de arhivare a eventualelor înscrisurilor generate de operațiunile întreprinse. După ce expiră perioada indicată, datele cu caracter personal vor fi șterse permanent.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal și dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea lor

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de a solicita operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. În măsura în care, pe durata prelucrării, veți furniza orice consimțământ legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acolo unde este cerut și necesar, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricand, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia, aveți dreptul de a depune  o plângere în fața autorității naționale de supraveghere, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automată, precum și dreptul de a vă adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa direct cu un e-mail la adresa gabriel.dumitru@bright-connecting.com

Datele dumneavoastra vor fi utilizate numai în Romania și pe teritoriul Uniunii Europene. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal include transferul în afara Uniunii Europene (UE), transferul se va baza pe clauze contractuale standard aprobate în UE, asigurând astfel un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, conform celor impuse de legile aplicabile privind protecția datelor.

Dacă unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Securitatea datelor personale

Pentru stocarea datelor cu caracter personal se folosesc serverele partenerilor noștri profesioniști în domeniu, care garantează prin contract respectarea tuturor condițiilor tehnice și de confidențialitate, conform legii. Toate echipamentele tehnice folosite pentru furnizarea serviciului sunt securizate și actualizate pentru a preîntampina intruziunile neautorizate.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare privind drepturile tale și legislația privind protecția datelor cu caracter personal, poți contacta și Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa: www.dataprotection.ro

SC TRENDMARK SRL nu încurajează sub nicio formă SPAM-ul. Orice utilizator/vizitator care ne-a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul, poate opta oricand pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date, solicitând acest lucru la adresa de e-mail gabriel.dumitru@bright-connecting.com, iar noi vom opera imediat această solicitare.

Completând datele în formularul de contact, înainte de a trimite formularul îți dai acordul expres și neechivoc asupra tuturor mențiunilor din ”Termeni și condiții” prevăzute în acest document, cât și asupra tuturor prevederilor din “Acord prelucrare date personale”, pentru stocarea și prelucrarea datelor oferite de tine, în scopurile menționate mai sus.

Vă mulțumim!